Diviżjonijiet huma t-twessigħ tal — vojt bejn il-persuni, il-pajjiżi, partiti politiċi, ir-reliġjonijiet u fi ħdan il-komunitajiet

About